Pow Pow & Porn Porn

Shane Pow’s Getai name is Pow Pow, who can tell us what Pornsak’s Getai name is? 

11182116_920321744666318_4479933745178102482_n

Advertisements